Skip to main content

Indien u een bestelling wilt annuleren kan dat binnen 14 dagen, u krijgt dan uw volledige aankoopbedrag teruggestort. U kunt ons hiervoor zonder opgaaf van reden een bericht te sturen via onze Contactpagina.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

STAY TUNED AND ROCK ON!